Uživatelské jméno:     Heslo:    
Pro registrované
V databázi je právě 4 167 pozemků. Vítáme Vás!

Infoservis - Geodetické práce

Podkladem ze strany zákazníka bývá nejčastěji kopie katastrální mapy a výpis z Katastru nemovitostí případně starší geometrické plány. Naprosto nutné je ovšem znát parcelní číslo pozemku, kterého se práce budou týkat.

Pro všechny druhy geodetických prací si geodet musí vzít nutné podklady na katastrálním úřadě. tedy především údaje souboru geodetických informací a souboru popisných informací (Katastrální mapa, parcelní čísla, výměry, čísla listů vlastnictví ). Dalšími podklady jsou : Mapa bývalého pozemkového katastru, předcházející plány, měřické náčrty původního mapování, souřadnice připojovacích bodů a další. Katastrální úřad přidělí každé zakázce číslo Záznamu podrobného měření změn a je-li nutno také nová parcelní čísla.

 
provozovatel serveru - info@pozemky.cz - tel: +420 607 688 144, +420 603 147 722